Waar vandaan: SeniorenNet Research Department (SNRD)

SeniorenNet Research Department (SNRD)

Over het SNRD

Welkom op de website van het SNRD, het SeniorenNet Research Department. Het SNRD is een onafhankelijk onderdeel van de SeniorenNet VZW dat anonieme onderzoeken en enquêtes uitvoert bij de actieve 50-plussers en de betrouwbare en onafhankelijke resultaten gratis publiceert.

Het SNRD bereikt haar doel door middel van rondvragingen, formulieren, enquêtes, e-mails en in hoofdzaak via de vragen via de website van SeniorenNet.

Het SNRD verzamelt de informatie, doet de rondvragingen, formuleert de vragen, analyseert de gegevens en resultaten en maakt deze steeds openbaar en gratis vrij toegankelijk.

SNRD onderzoekt steeds bij een grote groep 50-plussers van alle provincies, alle inkomens, alle soorten opleiding, alle leeftijden boven de 50, enz.
Zo geeft SNRD objectieve, onafhankelijke en betrouwbare resultaten met een verzekerde anonimiteit.

Senioren, de 50-plussers, zijn de dag van vandaag 33% van de bevolking en is een grote groep die dagelijks nog groeit. Het SNRD is de eerste en momenteel de enige die rondvragingen doen bij senioren. Het SNRD zorgt eindelijk voor zeer betrouwbare cijfergegevens van deze doelgroep.

Het voordeel van ondervragingen via Internet en de verzekering van de anonimiteit is dat mensen een eerlijk antwoord geven, dit in tegenstelling met wat mensen via telefonische contacten doen of bij enquêteurs op de straat of per brief. Uit onderzoek blijkt dat vele mensen hier meestal niet eerlijk op antwoorden, waardoor totaal foutieve resultaten worden verkregen.
Het SNRD heeft dankzij haar speciale technieken tegen fraude een systeem opgebouwd die betrouwbaardere cijfers levert dan via traditionele enquêtes via telefoon, op straat of per brief.

SNRD stelt vragen over alle soorten vlakken, ook over de actualiteit en "gevoelige" vragen zoals financiële situaties, politieke geaardheid, enz.

Het SNRD controleert de resultaten die via digitale weg zijn bekomen onder zeer strikte voorwaarden. Er wordt zeer veel moeite en energie in gestoken om de resultaten te beveiligen tegen fraude, met groot succes.
Met speciale technieken wordt voorkomen dat mensen meerdere malen kunnen stemmen, in combinatie met IP adres, hostadres, configuratie van de computer, sessionID's, cookies en configuratie van de browser.
De onderzoeken zijn anoniem en daarom wordt nooit het gegeven antwoord samen opgeslagen met de andere gegevens (ID, IP, hostadres, configuratie, cookie, sessionID,...), dit dankzij het gebruik van de hash-functie. Hierdoor blijft de anonimiteit gegarandeerd, zelfs de mensen van de technische dienst kunnen niet achterhalen wat iemand als antwoord gaf. Nadat elke stem is geëvalueerd en vrij werd gesteld van fraude worden de gegevens als IP adres verwijderd en blijven enkel de resultaten over. Deze zijn volledig anoniem en zeer betrouwbaar.
De servers, software, databanken, gegevens en hardware worden streng beveiligd met de modernste en beste beveiligingsmethoden en worden permanent bewaakt.
Dankzij deze procedures en beveiligingen kan het SNRD met een gerust hart "ja" antwoorden op de vraag of deze gegevens betrouwbaar zijn, ook al komen ze via Internet, en we durven zelfs stellen dat ze betrouwbaarder zijn dan via de traditionele wegen (telefoon, brief, op straat).

Als journalist, onderzoekcentrum, researcher, overheid of andere instantie die geïnteresseerd is naar eerdere resultaten, kan deze gegevens bij ons gratis opvragen via e-mail en deze gebruiken op voorwaarde dat bij de cijfers de bron www.SeniorenNet.be wordt vermeld.
Het SNRD is niet commercieel en moet geen inkomsten genereren, waardoor alle cijfergegevens gratis ter beschikking kunnen worden gesteld.
Het SNRD is volledig commercieel en politiek onafhankelijk en neutraal en levert enkel zeer betrouwbare cijfers.

Het SNRD heeft jarenlange ervaring met 50-plussers, heeft een goede technische achtergrond, goede communicatiemogelijkheden en goede statistische verwerkingsmogelijkheden.

Meer over het SeniorenNet Research Department

Missie
Eisen
Anonimiteitsgarantie
Technisch
Contact

 

Voor technici (Engelstalig)

- Techresearch - exploit JavaScript Ghost bug
- Research Internet accessibility standard and technique: improving accessibility for websites

- Open Source "Change Style" (de functie "grote letters" die door SeniorenNet ontwikkeld werd in 2000 en wereldwijd gebruikt wordt)