Waar vandaan: SeniorenNet Research Department

Eisen SNRD

Aan de gegevens die het SNRD verzameld en vervolgens vrijgeeft zijn speciale eisen aan verbonden. In eerste instantie de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het SNRD voldoet aan de Europese richtlijnen inzake de persoonlijke levenssfeer en gaat zelfs verder. Het SNRD verzamelt en verwerkt de gegevens en vernietigd vervolgens de persoonlijke gegevens van de mensen die hebben geantwoord. Dit garandeert dat de gegevens 100% anoniem zijn en de respondenten niet kunnen worden teruggevonden na publicatie van de gegevens (bvb. indien het gaat om een vraag of men illegale muziek download, is het achteraf onmogelijk, zelfs niet via juridische weg, om na te gaan wie heeft aangegeven dat deze illegale muziek download). Dit zorgt voor betrouwbare cijfers en geen vrees om eerlijk te antwoorden.

Een tweede eis is dat het SNRD volledig onafhankelijk, niet commercieel is en politiek onafhankelijk en neutraal is. Dit zorgt voor geheel betrouwbare gegevens.

Een derde maar zeer belangrijke eis is dat de cijfers van het SNRD betrouwbaar zijn. Via een hele reeks van technieken en methoden kan het SNRD uiterst betrouwbare cijfers verkrijgen. Het SNRD kan, ondanks het werkt via het Internet, geheel betrouwbare cijfers hierdoor leveren, zelfs betrouwbaarder dan de cijfers van enquêtes per telefoon, per brief of op straat.