Waar vandaan: SeniorenNet Research Department

Anonimiteitsgarantie

Het SNRD kan garanderen dat het volledig anoniem is om te antwoorden op een rondvraag, ook indien dit gaat over gevoelige onderwerpen. Er worden gegevens bijgehouden bij elk antwoord om fraude te voorkomen, het is echter gegarandeerd technisch onmogelijk om de identiteit van de persoon te achterhalen. Zelfs de technische mensen kunnen dit niet achterhalen. Ook bij vragen over bvb. fraude, illegale zaken,... kan ook de politie of gerecht uw identiteit niet meer achterhalen.
Bovendien worden bij het afsluiten van de poll ook alle gegevens die werden bijgehouden om fraude te voorkomen verwijderd.

Dankzij de anonimiteitsgarantie kan een persoon die een antwoord wil geven eerlijk zijn, zonder schrik te moeten hebben dat er kan achterhaald worden welk hij/zij heeft aangeduid.